Each separate testimonial can be created with custom posts and then displayed with the widget. You may set a limit for a number of displayed items and amount of text. The profession of the person is also optional.Maskin Avance är ett litet företag som leds av Rune Nilsson.

Kontakta mig när Ni skall köpa någon maskin, eller om Ni har några att sälja, stora som små maskiner, hela verkstäder eller delar därav, även förmedling och värderingar av maskiner utföres