The widget adjusts to all screen resolutions displaying items in a user-friendly and handy way.
The widget allows configuring several simple but great setting that makes the widget flexible.
No limitations for a number of displayed items.Create as many items as you need.
You may choose the layout for all items selecting the text the main image orientation.


Maskin Avance är ett litet företag som leds av Rune Nilsson.

Kontakta mig när Ni skall köpa någon maskin, eller om Ni har några att sälja, stora som små maskiner, hela verkstäder eller delar därav, även förmedling och värderingar av maskiner utföres